Uỷ ban nhân dân TP Huế đang tuyển dụng viên chức cho ngành giáo dục. Các bạn nhanh nộp đơn nhé. Hạn cuối: 04/01/2017.

Số lượng, chỉ tiêu tuyển: 155 công chức.

 • 55 GV mầm non.
 • 25 GV tiểu học.
 • 02 GV Mỹ thuật (tiểu học).
 • 01 GV Âm nhạc (tiểu học).
 • 15 GV Ngữ Văn (trung học cơ sở).
 • 20 GV Toán (trung học cơ sở).
 • 01 GV Hóa (trung học cơ sở).
 • 01 GV Tiếng Pháp (trung học cơ sở).
 • 01 GV Tiếng Anh (trung học cơ sở).
 • 34 Nhân viên Bảo vệ (25 mầm non, 05 tiểu học, 04 trung học cơ sở

I, Đối tượng, điều kiện:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo

1, Điều kiện chung:

1.1, Người đăng ký dự tuyển vào viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, năm học 2016 – 2017 phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Chương III Luật Viên chức:

 • Có quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế (riêng hồ sơ đăng ký nhân viên bảo vệ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có hộ khẩu tại thành phố Huế).
 • Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.
 • Có đơn đăng ký dự tuyển.
 • Có lý lịch rõ ràng.
 • Có các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.
  • Đối với những người dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp yêu cầu có trình độ chuyên môn Cao đẳng sư phạm trở lên phải có chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B; tin học trình độ A (Tin học văn phòng trở lên).
  • Đối với những người dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp yêu cầu có trình độ chuyên môn Trung cấp trở lên phải có chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ A; tin học trình độ A (Tin học văn phòng trở lên).
 • Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

1.2, Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 • Người đăng ký dự tuyển có dị dạng, phát âm không chuẩn. 

1.3. Đối với xét tuyển đặc cách:

 • Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên tại các cơ sở giáo dục công lập tại thành phố Huế có tham gia Bảo hiểm xã hội thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 36 tháng (03 năm) gần nhất; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Nếu người dự tuyển có kinh nghiệm công tác không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
 • Người tốt nghiệp thủ khoa; người có điểm trung bình chung học tập đạt từ 9 điểm trở lên đại học sư phạm loại giỏi, hệ chính quy tại các Trường học công lập chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 • Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ thông báo trúng tuyển.

2, Điều kiện cụ thể:

2.1. Người đăng ký xét tuyển vào chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên bậc mầm non phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non hệ chính quy trở lên. (Riêng người có hộ khẩu ngoài thành phố phải tốt nghiệp loại giỏi Cao đẳng sư phạm hoặc Đại học sư phạm mầm non hệ chính quy) 

2.2. Người đăng ký xét tuyển vào chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên bậc tiểu học phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, Đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học hệ chính quy trở lên. (Riêng người có hộ khẩu ngoài thành phố phải tốt nghiệp loại giỏi Đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học hệ chính quy) 

2.3. Người đăng ký xét tuyển vào chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trung học cơ sở phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm hệ chính quy trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển dụng. (Riêng người có hộ khẩu ngoài thành phố phải tốt nghiệp loại giỏi Đại học sư phạm hệ chính quy)

2.4. Người đăng ký xét tuyển vào nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, yêu cầu giới tính nam, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

II, Nguyên tắc xét tuyển:

 • Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.
 • Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng ngạch, bộ môn giảng dạy.
 • Chỉ tuyển dụng đủ số lượng còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao năm học 2016 – 2017 và theo đúng vị trí cần tuyển.
 • Xét tuyển đặc cách trước, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tuyển đối với người có kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn.

III, Nội dung xét tuyển:

 • Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
 • Điểm phỏng vấn.
 • Điểm ưu tiên (nếu có).

IV, Cách tính điểm xét tuyển:

4.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

4.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

4.3. Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

4.4. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

 • Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Điểm

4.1, Điểm 4.2 và Điểm 4.4 của Khoản 4 này.

 • Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm 4.3 và Điểm 4.4 của Khoản 4 này.
 • Trường hợp không xác định được kết quả học tập trung bình chung của toàn khoá học (không có Bảng điểm) thì vận dụng quy đổi theo kết quả xếp loại Bằng tốt nghiệp cụ thể: Bằng tốt nghiệp loại xuất sắc: 9 điểm; Bằng tốt nghiệp loại giỏi: 8 điểm; Bằng tốt nghiệp loại khá: 7 điểm; Bằng tốt nghiệp loại trung bình khá: 6,5 điểm; Bằng tốt nghiệp loại trung bình: 5 điểm.

4.5. Điểm ưu tiên (nếu có) tại Khoản 6 Kế hoạch này.

 • Các trường hợp khác do Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định.

V, Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

5.1. Xét đặc cách không qua phỏng vấn

 • Xét tuyển đặc cách theo thứ tự đối với các trường hợp như sau:
  • Ưu tiên xét trước đối với người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên có tham gia Bảo hiểm xã hội thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
  • Tiếp đến Người tốt nghiệp thủ khoa đại học sư phạm, hệ chính quy tại các Trường học công lập chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; 
  • Cuối cùng Người tốt nghiệp đại học sư phạm loại giỏi, hệ chính quy tại các Trường học công lập chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng có điểm trung bình chung học tập đạt từ 9 điểm trở lên .
 • Nếu số người đăng ký dự tuyển được xét đặc cách lớn hơn số chỉ tiêu tuyển dụng thì người đăng ký dự tuyển có kết quả bình quân của điểm học tập + điểm tốt nghiệp cao hơn sẽ là người trúng tuyển. Trường hợp kết quả bình quân của điểm học tập + điểm tốt nghiệp bằng nhau thì Hội đồng tuyển dụng thực hiện phỏng vấn để xác định người trúng tuyển.
 • Phòng Nội vụ thành phố tham mưu UBND thành phố:
  • Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách gồm 05 hoặc 07 thành viên làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  • Tham mưu văn bản đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thẩm định hồ sơ, công nhận kết quả xét tuyển đặc cách.

5.2. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức có kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn phải đủ các điều kiện sau:

 • Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn (bao gồm nội dung chọn ngoại hình và năng khiếu sư phạm thông qua phỏng vấn), mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

5.3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
 • Thương binh;
 • Người hưởng chính sách như thương binh;
 • Con liệt sĩ;
 • Con thương binh;
 • Con của người hưởng chính sách như thương binh;
 • Người dân tộc ít người;
 • Đội viên thanh niên xung phong;
 • Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
 • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
 • Người dự tuyển là nữ.

5.4. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điểm 5.3, Khoản này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

5.5. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI, Ưu tiên trong xét tuyển:

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố quy định đối tượng được hưởng ưu tiên như sau:

6.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm.

6.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 20 điểm.

6.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm.

Nếu người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng số điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển.

VII. Nội dung phỏng vấn:

Bốc thăm ngẫu nhiên trong số câu hỏi liên quan đến các nội dung sau: 

 • Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
 • Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
 • Kiến thức chuyên môn; kỹ năng và xử lý tình huống sư phạm liên quan đến bộ môn cần tuyển dụng.
 • Thời gian chuẩn bị: 05 phút; Thời gian trả lời: không quá 10 phút. (Không được phép sử dụng tài liệu)

VIII. Thủ tục hồ sơ:

 • Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu, có dán ảnh);
 • Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
 • Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu) quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;
  • Đối với người đăng ký dự tuyển đề nghị xét đặc cách phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 
 • Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Khi trúng tuyển, người đăng ký tuyển dụng phải mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu; Giấy chứng nhận tốt nghiệp thủ khoa.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
 • Bản sao hộ khẩu thường trú;
 • 01 bì thư có ghi địa chỉ và dán tem.
 • Riêng hồ sơ của người được đề nghị xét tuyển đặc cách: Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); Bảo sao có chứng thực Sổ Bảo hiểm xã hội; bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
 • Hồ sơ dự tuyển gồm có 02 bộ hồ sơ/người dự tuyển; 
 • Bản thân người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điểm 9.2.2 khoản 9 của Kế hoạch này và chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí xét tuyển. Nếu phát hiện người đăng ký dự tuyển nộp 02 hồ sơ vào 02 vị trí xét tuyển thì người nộp hồ sơ dự tuyển sẽ không được xét tuyển.

IX, Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

 • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 04 tháng 01 năm 2017 (trừ thứ bảy, chủ nhật và nghỉ lễ)
 • Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút
 • Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế
 • Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

Nguồn: http://vieclamtaihue.com/

File công văn tuyển dụng các bạn download tại đây nhé: UBND-TPH-3967-KH-UBND-2016