Gia su gioi hue hướng dẫn giải đề thi môn Hóa học TN THPT 2014

gia su gioi hue - thi TN THPT 2014(4)

Chiều  03/06, đã diễn ra môn thi thứ 4 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014. Gia su gioi hue xin đưa ra hướng dẫn làm bài thi môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Sau khi giải đề thi môn Hóa học. Giáo viên thuộc trung tâm gia su gioi hue nhận định đề thi rất vừa sức với học sinh, học sinh trung bình có thể đạt được 5 – 6 điểm.

 “Gia su gioi hue xin đưa ra đáp án đề thi môn Hóa học như sau :

gia_su_gioi_hue_de_thi_tot_nghiep_mon_hoa_hoc_thpt_2014

\Đáp án đề thi môn Hóa học – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014

gia_su_gioi_hue_de_thi_tot_nghiep_mon_hoa_hoc_thpt_2014 p2

Đáp án môn Hóa học – TN THPT 2014 (P2)

gia_su_gioi_hue_de_thi_tot_nghiep_mon_hoa_hoc_thpt_2014 p3

Đáp án môn Hóa học – TN THPT 2014 (P3)

Đáp án đề thi môn Hóa học ( mã đề 258)

1.a2.b3.b4.c5.b
6.c7.a8.d9.d10.d
11.b12.a13.d14.b15.b
16.b17.d18.c19.c20.a
21.a22.a23.b24.c25.c
26.c27.c28.d29.d30.d
31.b32.d33.a34.a35.b
36.a37.d38.c39.a40.c

Đáp án đề thi môn Hóa học ( mã đề 974)

1.b2.d3.b4.b5.c
6.d7.c8.c9.b10.a
11.d12.d13.d14.b15.d
16.c17.b18.c19.d20.c
21.c22.a23.b24.a25.a
26.d27.c28.b29.a30.c
31.c32.c33.a34.a35.a
36.b37.a38.d39.a40.b

Đáp án đề thi môn Hóa học ( mã đề 517)

1.d2.d3.a4.d5.d
6.d7.c8.c9.a10.a
11.a12.b13.a14.d15.a
16.c17.c18.c19.b20.a
21.b22.d23.b24.c25.a
26.b27.a28.c29.d30.d
31.a32.c33.c34.b35.d
36.b37.c38.b39.b40.b 

Đáp án đề thi môn Hóa học ( mã đề 629)

1.a2.a3.c4.d5.b
6.d7.d8.d9.b10.d
11.d12.d13.d14.a15.d
16.b17.c18.b19.b20.b
21.a22.c23.c24.d25.c
26.c27.a28.a29.c30.a
31.c32.c33.b34.b35.d
36.a37.b38.b39.a40.c 

Đáp án đề thi môn Hóa học ( mã đề 835)

1.b2.d3.b4.d5.c
6.a7.c8.a9.c10.a
11.d12.b13.d14.c15.d
16.b17.d18.b19.c20.b
21.c22.a23.a24.c25.b
26.c27.d28.c29.d30.b
31.b32.a33.b34.d35.c
36.a37.b38.a39.a40.a 

Đáp án đề thi môn Hóa học ( mã đề 486)

1.c2.c3.b4.c5.d
6.d7.d8.d9.a10.c
11.a12.d13.c14.a15.c
16.b17.c18.b19.a20.a
21.b22.d23.b24.d25.b
26.a27.c28.a29.a30.d
31.b32.d33.a34.b35.b
36.a37.c38.c39.d40.b 

Vào sáng 04/06 sẽ diễn ra tiếp 2 môn thi cuối cùng của kỳ thi là : Ngoại ngữ và Sinh học. Gia su gioi hue sẽ tiếp tục cập nhật đáp án. Mời các bạn thường xuyên ghé trang để cập nhật bài giải.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2014 môn Ngữ Văn

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2014 môn Toán

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2014 môn Vật lý

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2014 môn Địa lý

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2014 môn Ngoại ngữ

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2014 môn Sinh học

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2014 môn Lịch Sử

 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of