Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra dự kiến hướng xử lý với những trường hợp vi phạm quy chế dự thi trong kỳ thi QG THPT 2015

Theo dự kiến hướng xử lý đối với hình thức vi phạm quy chế thi của Bộ GD và ĐT sẽ khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi lần đầu tiên: trao đổi bài hoặc nhìn bài của người khác (cán bộ coi thi sẽ quyết định hình thức này khi lập biên bản). Thí sinh sẽ bị trừ 25% số điểm của môn đang dự thi nếu thí sinh bị khiển trách môn đó. Hình thức cảnh cáo với các thí sinh vi phạm các lỗi như: 

Bộ GD&ĐT cũng dự kiến các hình thức kỷ luật vi phạm như đình chỉ thi đối với các lỗi sau đây: Đã bị cảnh cáo, nhắc nhở lần đầu tiên nhưng khi thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm. Khi vào phòng thi thí sinh mang theo các vật dụng trái quy định. Nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi hoặc đưa đề thi ra ngoài khu vực thi. Viết vẽ nội dung không liên quan đến bài thi. Đe dọa thí sinh khác hoặc cán bộ coi thi.

Nếu thí sinh bị đình chỉ thi môn nào sẽ bị zero môn đó; nộp bài làm, đề thi, giấy nháp và rời khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định của Trưởng điểm thi và được yêu cầu ra khỏi khu vực thi sau 2/3 thời gian làm bài môn đó.

Những bài thi đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau nếu các thí sinh chép bài của nhau. Thí sinh bị xử lý vi phạm nếu có đủ bằng chứng chứng minh mình bị copy bài thì CT Hội đồng thi có thể sẽ xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách. Người bị kỷ luật cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% số điểm thi của môn đó.

gia-su-hue-xu-ly-vi-pham-ky-thi-qg-2015

Đã bị nhắc nhở lần đầu tiên nhưng khi đang thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế dự thi. Làm trên giấy nháp cho thí sinh khác chép hoặc trao đổi bài làm.

Việc xử lý thí sinh vi phạm sẽ được công bố cho thí sinh biết. Nếu giữa cán bộ coi thi và Trưởng điểm thi không nhất trí về cách xử lý thì ghi rõ ý kiến hai bên vào biên bản để báo cáo Trưởng Ban Coi thi quyết định. Nếu thí sinh không chịu ký tên thì hai cán bộ coi thi ký vào biên bản.

Những hình thức kỷ luật vi phạm nặng là cấm thí sinh học ở các trường ngay trong năm đó và cấm tham dự kỳ thi trong hai năm liền kề tiếp theo hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những thí sinh vi phạm những hành vi sau:

Giả hồ sơ để hưởng chế độ khuyến khích, ưu tiên. Sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp. Nhờ thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức. Sử dụng văn bằng tốt nghiệp không hợp pháp. Phá hoại kỳ thi, hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác.

Đối với công tác chấm thi, coi thi, những bài thi bị nghi vấn đánh dấu bài hoặc bị nhàu nát (ví dụ: có nếp gấp khác thường, viết bằng màu mực khác nhau) thì tổ chức chấm tập thể, nếu kết luận có bằng chứng tiêu cực thì trừ điểm theo quy định, nếu do thí sinh khác giằng xé làm nhầu nát thì căn cứ biên bản coi thi, tiến hành chấm bình thường và công nhận kết quả.

gia su hue