Tag Archives: ti le choi dai hoc hue

gia su hue – Tỉ lệ chọi dưới 1 hơn 20 ngành thuộc Đại học Huế

gia-su-hue-cong-bo-ti-le-choi-cua-dai-hoc-hue
Theo gia su Hue tìm hiểu, năm nay, trường Đại học kinh tế Huế có ngàng Kinh doanh nông nghiệp, chỉ tiêu tuyển là 50 sinh viên, nhưng ngành này chỉ nhận được 1 hồ sơ ứng tuyển. Cùng chung tình trạng như vậy là một số ngành thuộc ĐH Ngoại ngữ và ĐH Sư phạm với các ngành Hán Nôm, Triết học, Lịch sử…