Tag Archives: dai hoc hue

Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định thành lập trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế

khoa-luat-dai-hoc-hue-gia-su-gioi-hue

Ngày 03/03/2015, Trường Đại học Luật chính thức được Thủ tướng chính ký quyết định thành lập, là trường thành viên của Đại học Huế. Trường Đại học Luật được thành lập dựa trên cơ sở Khoa Luật thuộc Đại học Huế.

gia su hue – Tỉ lệ chọi dưới 1 hơn 20 ngành thuộc Đại học Huế

gia-su-hue-cong-bo-ti-le-choi-cua-dai-hoc-hue
Theo gia su Hue tìm hiểu, năm nay, trường Đại học kinh tế Huế có ngàng Kinh doanh nông nghiệp, chỉ tiêu tuyển là 50 sinh viên, nhưng ngành này chỉ nhận được 1 hồ sơ ứng tuyển. Cùng chung tình trạng như vậy là một số ngành thuộc ĐH Ngoại ngữ và ĐH Sư phạm với các ngành Hán Nôm, Triết học, Lịch sử…