TTGS giỏi Huế cần tuyền 1 giáo viên, CHV chuyên ngành Sư phạm Hóa đường Hoàng Thị Loan.

TTGS giỏi Huế cần tuyền 1 giáo viên, CHV chuyên ngành Sư phạm Hóa, có khả năng luyện thi ĐH, dạy Hóa lớp 11 cho 4 hs trường Thuận Hóa tại đường Hoàng Thị Loan. Thời gian: 2b/tuần (tối thứ 2 và thứ 4). Hphí: 1.200.000/4hs. Ai có khả năng inbox hoặc gọi điện thoại số 0914 883 501 để nhận suất dạy. Xin cám ơn đã đọc bản tin.

gia su Hue
Trung tâm gia sư giỏi Huế