Trung tâm Gia Sư Giỏi Huế cần một sinh viên NỮ người Huế năm cuối hoặc đã ra trường ngành SP tiểu học, dạy kèm học sinh lớp 3 tất cả các môn
Công việc: Dạy Toán, Tiếng Việt và tất cả các môn khác ( kiểm tra bài cũ, chuẩn bị bài mới cho học sinh)
Thời gian: 7h30 – 9h tối
Số buổi : 5b/ tuần
Yêu cầu: Sinh viên học lực khá trở lên, tác phong, áo quần giản dị, tóc không nhuộm.
Địa điểm: Phường Xuân Phú
Học phí 800.000/tháng
Liên hệ: 0914883501, yêu cầu có kinh nghiệm
http://giasugioihue.com/