Monthly Archives: August 2016

Học cách người Do Thái để dạy con thông minh hơn

gia-su-hue-cach-day-con-cua-nguoi-do-thai

Người Do Thái với chỉ hơn 13 triệu dân nhưng có tới 40% tỷ lệ người đoạt giải Nobel. Vì vậy, người Do Thái được xem là dân tộc thông minh nhất thế giới.