Monthly Archives: August 2015

Kết quả nộp hồ sơ vào các trường thuộc ĐH Huế

Hôm qua, ngày 20/08/2015, là hạn cuối để các thí sinh xét tuyển Đại học nộp hồ sơ. Theo thống kê đến 15h30 chiều ngày 20/08 của Đại học Huế hầu hết các trường thành viên của ĐH Huế đều có lượng hồ sơ vượt quá chỉ tiêu.