Monthly Archives: November 2014

Ngoại ngữ, một hành trang không thể thiếu trong một đất nước đang hội nhập

gia su hue - Ngoại ngữ, một hành trang không thể thiếu trong một đất nước đang hội nhập

Chúng ta nhận biết được rằng ngoại ngữ là một yếu tố quan trọng trong một đất nước đang hội nhập, nhưng nhận biết và hành động để có được hành trang đó lại là một khoảng cách xa.