Monthly Archives: October 2014

Gia su gioi Hue cần tuyển Sinh viên ngành SP Tiểu học dạy lớp 3

gia su Hue

Trung tâm Gia Sư Giỏi Huế cần một sinh viên NỮ người Huế năm cuối hoặc đã ra trường ngành SP tiểu học, dạy kèm học sinh lớp 3 tất cả các môn

Bài văn “ BẢN CHẤT CỦA THÀNH CÔNG” làm cho nhiều người lớn suy ngẫm

gia-su-gioi-hue-bai-van-ban-chat-cua-thanh-cong

“Đã bao giờ bạn  tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình để theo đuổi?” Bài văn với một câu mở bài khá hay, đặt ra 1 câu hỏi mà bao nhiêu người có thể mất cả cuộc đời vẫn còn thắc mắc chưa giải đáp được.